חולצי (כפיות) צמיג מפסלטיק- 3 יח' דגם: SUPER B" TB-5568"

חולצי (כפיות) צמיג מפסלטיק- 3 יח' דגם: SUPER B" TB-5568"

חולצי (כפיות) צמיג מפסלטיק- 3 יח' דגם: SUPER B" TB-5568"